Undervisningsnoter og opgaver af Henrik Dagsberg, Vejle

Alle materialer på dette domæne – inkl. undersider – er beskyttet af lov om ophavsret.
Det er ikke lovligt at downloade materiale fra dette site og præsentere det på andre sider på nettet, på skolens intranet eller på tryk – heller ikke i modificeret form.
For skoler, der er registrerede brugere på dagsberg.dk, er link til materialet tilladt i undervisningsøjemed, således at elever og lærere må anvende materialet via links til sitet.
Materialet under undervisningsdelen samt lærerdelen, herunder prøveforlæggene, må kun anvendes af skoler, der er registreret som brugere på sitet.

Udgivet i Nyhed | Kommentarer lukket til Undervisningsnoter og opgaver af Henrik Dagsberg, Vejle

Adgang til undervisningsmaterialet og lærerafsnittet

Skoler og andre undervisningsinstitutioner kan få adgang til de lukkede afsnit, der indeholder undervisningsmateriale og materiale for lærere.
Bestilling af adgang til disse afsnit gældende for resten af skoleåret sker ved at anvende kontaktformularen i menuen til højre. Herefter modtager du/I en bekræftelsesmail og/eller en faktura.
Læs hvad man får ved at abonnere på www.dagsberg.dk her: PDF
Læs om
abonnementsbetingelserne her: PDF
Link til eksempler: Her

Udgivet i Nyhed | Kommentarer lukket til Adgang til undervisningsmaterialet og lærerafsnittet

Ændringer/tilføjelser i indholdet

27.04.16 Et læk (via et dybt link) i siden med prøveforlæggene ’16 lukket.
25.04.16 Skabeloner til den skriftlige prøve i matematik tilføjet. Skabelonerne tager udgangspunkt i elevernes uniloginnavn, jf. Prøvevejledningen 2016
01.04.16 Facitliste inkl. GeoGebra-filer tilføjet til “Udfoldede overflader af et A4-papir”
30.03.16 Kreative opgaver tilføjet: “Udfoldede overflader af et A4-papir” samt “Vi finder værdien af PI”. Endvidere er facitlisten
til “Bestem antallet og find systemet” tilføjet i Kreative opgaver
28.03.16 Powerpointen “Regning med odds” opdateret og aktualiseret
02.03.16 Facitliste til Grupperet statistik tilføjet
24.02.16 Opgaver i rumfang udvidet og opgaver tilføjet
24.02.16 Powerpoint om areal lettere omskrevet og dragefirkanten tilføjet
09.02.16 Facitliste til Samtaleark om parabler tilføjet
08.01.16 Facitliste til “Find fejl i ligningerne” tilføjet
03.01.16 Mundtlige prøveforlæg 2016 redigeret, justeret efter gældende prøveregler og enkelte problemstillinger helt omskrevet eller tilføjet. Tak til alle, der gennem deres tilbagemeldinger har medvirket til, at forlæggene er blevet endnu bedre! Alle 19 prøveforlæg offentliggjort.
11.11.15 Kreative opgaver i lineære funktioner omskrevet – og svarark og facitliste tilføjet
05.11.15 Facitliste til “… at regne med brøker” tilføjet
28.10.15 Kreative opgaver i trigonometri tilføjet
28.09.15 Vejledende mundtlige prøveforlæg er opdateret, således at de er blevet (endnu) mere problemorienterede. I løbet af november opdateres alle prøveforlæggene efter samme model.
18.09.15 Ark om navngivning af store tal tilføjet i
Undervisningsafsnittet: Vejledninger
Læs resten

Udgivet i Nyhed | Kommentarer lukket til Ændringer/tilføjelser i indholdet

Planlagte ændringer, der sker i sommeren 2016

Følgende er planlagt og – med blåt – indlæg, der forventes udgivet i sommeren ’16:

Powerpoints om:
Procentregning – Omskrives
Løn og Skat – NY
Tal (talmænger, om Pi, videnskabelig notation) – NY
Potens – NY
Reduktion, sværere – NY
Reduktion, at gange parenteser – NY

Ligninger, elektronisk løsning – NY
2 ligninger m. 2 ubekendte – NY
Parabler i hverdagen – NY
Tegning i matematik – NY
Areal – omskrives og dragefirkant tilføjes
Rumfang – diverse ændringer

Rumfang/Overflade, massefylde og vægt – NY
Sandsynlighedsregning – diverse ændringer
Flytninger – NY
Obligationer – NY

Opgaver i:
Obligationer – NY
Løn og Skat – NY
Tal (talmænger, om Pi, videnskabelig notation) – NY
Potens – NY
Reduktion – omskrives og udvides
Målestoksforhold – udvides
1 ligning med 1 ubekendt – omskrives og udvides

2 ligninger med 2 ubekendte – udvides
Andengradsfunktionen – omskrives
Overflade – NY
Tegning: Isometrisk tegning – NY
Tegning: Perspektivtegning – NY

Samtaleark/Kreative opgaver:
Forståelsesark: Længde, Areal eller Rumfang? – NY
Lav dit eget spil – om anvendt sandsynlighedsregning – NY
Flytninger i logoer og symboler – NY
Facitliste: Grupperede observationssæt – er tilføjet 2.3.16
Opgaveark om beregning af Pi – NY – er tilføjet 30.3.16
Overflade af rumfigurer – NY – er tilføjet 30.3.16

Mundtlige prøveforlæg 2017:
Gennemgang af alle prøveforlæg, således problemstillingerne opdeles og gøres mere entydige med hensyn til hvilket færdigheds- og vidensmål, der skal arbejdes med.
I stedet for at bestå af 3-6 problemstillinger, hvoriblandt læreren skal udvælge 2 (max. 3) ændres opgaverne, således at de alle består af 1-3 problemstillinger. Herved øges antallet af opgaver helt automatisk. Der tilføjes til hvert prøveforlæg endvidere en guideline til, hvad der kan tales om ved prøven.
Tidshorisont efterår ’16.
Der påtænkes endvidere tilføjet 1-2 helt nye prøveforlæg, lige som en opgave konverteres til eksempelprøve.

Udgivet i Nyhed | Kommentarer lukket til Planlagte ændringer, der sker i sommeren 2016