Undervisningsnoter og opgaver af Henrik Dagsberg, Vejle

Alle materialer på dette domæne – incl. undersider – er beskyttet af lov om ophavsret. Det er således ikke lovligt at downloade materiale fra dette site og præsentere det på andre sider på nettet, på andre servere eller på tryk – heller ikke i modificeret form.
Link til denne side er tilladt i undervisningsøjemed, således at både elever, disses forældre og lærere må anvende materialet.
Materialet kan således frit anvendes i undervisningen mod opgivelse af kilde.

Udgivet i Nyhed | 3 kommentarer

Adgang til undervisningsmateriale og lærerafsnittet

Skoler og andre undervisningsinstitutioner kan få adgang til de lukkede afsnit, der indeholder undervisningsmateriale og materiale for lærere.
Bestilling af adgang til disse afsnit gældende fra bestillingstidspunktet og resten af indeværende skoleår sker ved at sende en mail til dagsberg<@>gmail.com eller ved at bruge QR-koden i menuen til højre. Herefter modtager du/I en mail med betingelserne, der knytter sig til et abonnement på undervisnings- og lærerafsnittet.

Udgivet i Nyhed | En kommentar

Ændringer/tilføjelser i indholdet

07.04.15-20.04.15 Prøveforlæg 2015 uploadet
02.03.15 Opgaver i valutaregning helt omskrevet og enklere opgaver tilføjet. Facitlisten ændret i overensstemmelse hermed
01.03.15 Powerpointen Valutaregning ændret og herunder er valutakurserne opdateret til 2015-tal
15.02.15 Ændring, således at der er overensstemmelse mellem opgave og facit i opgaver i Grafisk løsning
20.01.15 Facits tilføjet til forståelsesark, kombinatorik (Samtaleark)
20.01.15 Opgaverne i kombinatorik fuldstændig omskrevet, og opgaverne er nu til dels ordnet efter løsningsmetode. Facitlisten ændret i overensstemmelse hermed
11.01.15 Powerpointen om kombinatorik opdelt i 2: “Grundlæggende begreber” samt “Formler og eksempler”
11.01.15 Forståelsesark om kombinatorik tilføjet; findes under For lærere -> Samtaleark/Kreative opgaver
05.01.15 Powerpoint om Kombinatorik tilføjet
02.01.15 Facitlisten for opgaver i Enkle Observationssæt tilføjet
25.12.14 Opgaver i areal helt omskrevet. Nye opgaver tilføjet og opgaverne delt i emner og anbragt progressivt. Facitlisten til de ændrede opgaver ligeledes tilføjet.
18.12.14 Eksemplerne på de mundtlige prøveforlæg er omskrevet til version 2015, hhv opdateret med aktuelle tal. Teksterne er redigeret og hver problemstilling har fået sin egen side, så problemstillinger, man ikke ønsker at anvende, nemt kan udelades.
04.12.14 Opgaver i Trekantens linjer samt facitlisten til disse opgaver tilføjet
01.12.14 Facitliste til Metersystemet tilføjet
30.11.14 Powerpoint om Trekantens linjer tilføjet
26.11.14 Opgaver i Metersystemet tilføjet
26.11.14 Powerpoint om Metersystemet tilføjet
26.11.14 Powerpointen om Målestok ændret i forklaringsdelen
24.11.14 Kreative opgaver i Simpel arealberegning udvidet med flere opgaver samt facitliste
22.11.14 Juleopgave 2014 tilføjet. Find den under Administrator -> Sdr. Vang: 8. klasse, Andet, Aktuelt
20.11.14 Opgave 1-4 ændret, ny opgave 3 tilføjet i Pythagoræiske læresætning
08.10.14 Opgaverne i 1 ligning med 1 ubekendt er omskrevet, og der er tilføjet nemmere opgaver. Facitlisten ændret i overensstemmelse hermed
02.10.14 Powerpoint om Ligninger 1 – simple ligninger – tilføjet
27.09.14 Opgaver ud fra temaet “Bestem antallet og find systemet” tilføjet under Samtaleark
26.09.14 Kreative opgaver i Simpel arealberegning tilføjet under Samtaleark
25.09.14 Link til “Cinderella” – et program til geometriske konstruktioner – tilføjet
24.09.14 Powerpointen “At opstille funktioner” udvidet med Geogebra-eksempler
22.09.14 Facitliste i Funktionsopstilling tilføjet
15.09.14 Powerpoint “At opstille og tegne funktioner” tilføjet
10.09.14 Opgaver i Funktionsopstilling (at opstille og tegne funktioner på baggrund af dagligdags problemstillinger) tilføjet.
08.09.14 Powerpoint om variable og konstanter tilføjet
08.09.14 Opgaver i variable ændret og flere opgaver tilføjet. Facitlisten ændret, så den passer med de nye opgaver
03.09.14 Tilføjet nye opgaver i Reduktion. Facitlisten til Opgaver i Reduktion tilføjet
27.08.14 Kreative opgaver i Regnearternes hierarki tilføjet
25.08.14 Opgaver i Reduktion ændret og udvidet
24.08.14 Powerpoint om Reduktion 2 – sværere reduktion – tilføjet
14.08.14 Powerpoint om Reduktion 1 – simpel reduktion – tilføjet
13.08.14 Temasættene opdateret til version 2014
12.08.14 Opgaver i Regnearternes hierarki samt facitlisten til disse tilføjet
11.08.14 Powerpoint om Regningsarternes hierarki tilføjet
02.08.14 Menusystemet gennemgået og alle links kontrolleret efter nedenstående ændring er gennemført. Enkelte forældede sider slettet.
01.07.14 Hjemmesiden ændret. Afsnittet “Undervisningsmateriale” kræver nu kode, idet der har været en misbrug (læs: ulovlig kopiering) af indholdet. Teksterne er i øvrigt gennemgået og til dels omskrevet. Prøveforlæg 2013 fjernet.
14.06.14 Opgaver i Reduktion tilføjet. Det samme gælder facitlisten til disse opgaver
10.06.14 Opgaver i Variable ændret og tilføjet nye opgaver. Facitlisten tilsvarende ændret
04.06.14 Ændring af menuen til højre; rækkefølgen af de enkelte punkter er ændret
01.-15.05.14 Alle mundtlige prøveforlæg uploadet i version 2014. Der er sket ændringer i oplæggene på baggrund af de tilbagemeldinger, der er kommet fra sidste år, ligesom der er tilføjet lærersider/facitliste. Endvidere er der tilføjet to nye opgaver: Mandø og Bolde
12.05.14 Nyt samtaleark (Find fejlene i ligningerne) tilføjet under Samtaleark i Lærermenuen
23.04.14 Facitlisten til opgaver i Kombinatorik tilføjet
21.04.14 Opgaver i Kombinatorik tilføjet
04.04.14 Opgaver i tælletræer tilføjet. Facitlisten til opgaverne ligeledes tilføjet
26.03.14 Opgaver i konstruktion ændret og tilføjet nye opgaver. Facitlisten rettet i overensstemmelse med disse ændringer
25.03.14 Powerpoint om konstruktion af trekanter tilføjet
18.03.14 Opgaver i Enkle observationssæt ændret og “bredt ud”. Endvidere tilføjet en fil med alle data fra opgaverne, således at opgaverne nemt kan løses elektronisk
17.03.14 Mindre fejl rettet i Powerpointen om Algebra og brøker. Tak til Lars Mathiesen
16.03.14 Opgaver i grupperet statisk tilføjet. Endvidere tilføjet en fil med alle data fra opgaverne, således at opgaverne nemt kan løses elektronisk
07.03.14 Fejl i Powerpointen Trigonometri (1) rettet; tak til Hasse Koch
06.03.14 Facitliste til opgaver i regning med odds tilføjet
02.03.14 Opgaver i regning med odds tilføjet
03.02.14 Mindre fejl rettet i Powerpointen om eksponentiel vækst; tak til Mette Sørensen
23.01.14 Der er tilføjet en powerpoint, der viser hvordan Excel kan bruges til at løse opgaver i Enkle Observationssæt
14.01.14 Mindre fejl rettet i Powerpointen om Pythagoras; tak til Søren Vedel
12.01.14 Mindre fejl i Powerpointen om Annuitet rettet; tak til John Andreasen
11.01.14 Der er nu åbnet for kommentarer igen, idet er der installeret et plugin, Akismet, der “fanger” mistænkelige og spamlignende kommentarer
03.01.14 Kommentardelen lukket. Der har har været mange ondsindede spamangreb på dagsberg.dk, og der bruges meget tid på at “holde angrebene i skak”. Derfor kan man ikke mere kommentere på indlæg og sider, men skal kontakte undertegnede pr. mail. Anvend f.eks. QR-koden i menuen til højre.
17.12.13 Nyt ark med udgangspunkt i “enkelthed” til evaluering af elevernes præstation ved den mundtlige prøve tilføjet under Lærerafsnittet – henvender sig hovedsagelig til lærere, der ikke hvert år skal have elever til prøve
04.12.13 Samtaleark (Rumfigurer og deres rumfang) tilføjet under Samtaleark i Lærermenuen
27.11.13 Nyt menupunkt: “Kontakt webmaster” tilføjet. Læs QR-koden med din mobiltelefon og du indlæser min mailadresse og kan skrive direkte til mig
25.11.13 Opgaverne i trigonometri totalt omskrevet, således at der er tilføjet en del eksempler på anvendelse af trigonometri, opdelt i temaer. Facitlisten rettet i overensstemmelse med disse ændringer
02.11.13 Powerpoint om omskrivninger mellem brøk, decimaltal og procent tilføjet
17.09.13 Et par småfejl rettet i facitlisten til Procentregning (hvor procenten kendes)
09.09.13 Små ændringer i Powerpointen Odds
03.09.13 Facitliste tilføjes i Procentregning (hvor procenten kendes)
01.09.13 Opgaver i Procentregning (hvor procenten kendes) tilføjet
01.09.13 Powerpointen Procentregning omskrevet og udvidet med regning med kendte procenter
21.08.13 Opgaver i Variable tilføjet. Dette er ment som opgaver i faglig læsning; at finde den variable i en lille tekst og opstille et regneudtryk på baggrund af oplysningerne i teksten. Facit til opgaverne ligeledes tilføjet
18.07.13 Vedvarende, ondsindede spam-angreb på brugerdelen. Derfor skal man ikke mere lade sig registrere som bruger for at kunne kommentere på indlæg og stille spørgsmål
18.06.13 Nyt ark med udgangspunkt i kompetencerne til evaluering af elevernes præstation ved den mundtlige prøve tilføjet under Lærerafsnittet
21.05.13 Datafil til prøveforlægget Bolsjer uploadet
06.05.13 Alle prøveforlæg uploadet i Publisher-formatet, således at brugerne kan redigere i oplæggene
30.04.13 Opgaver i Trigonometri ændret – opgaver om tangens tilføjet
28.04.13 Powerpointen Trigonometri (1) ændret, idet der er tilføjet anvendelse af tangens.
18.04.13 Powerpointen Trigonometri opdelt i 2: Retvinklede trekanter samt Almene trekanter
18.04.13 Mindre fejl rettet i facitlisten: Trigonometri
17.04.13 Alle 17 prøveforlæg gennemgået og der er rettet små formuleringsfejl. De er endvidere optimeret i farverne
10.04.13 Yderligere 2 prøveforlæg tilføjet i Prøveforlæg: NY 2013
21.03.13 Fejl fundet og rettet i Samtaleark til andengradsfunktionen
18.03.13 Yderligere et prøveforlæg tilføjet i Prøveforlæg: NY 2013
17.03.13 Mundtligt prøveeksempel, Pyramider, tilføjet
25.02.13 Fejl rettet i opgave i “Funktioner – alment” (Tak til Mathias Bech)
10.02.13 Yderligere 2 prøveforlæg tilføjet i Prøveforlæg: NY 2013
25.01.13 Nyt menupunkt: Prøveforlæg: NY 2013. Her finder man prøveforlæg, der er fremstillet, så de honorerer de nye krav til udformning, jf. prøvebekendtgørelsen 2013. Der er pt. 12 prøveforlæg at orientere sig i. Skoler, der har købt adgang til hjemmesiden kan frit bruge prøveforlæggene eller dele af disse til prøverne. De “gamle” prøveforlæg findes nu i menupunktet: Tematiske sæt
17.01.13 Excelhjælp/Tilføjet hjælp: Optælling af data (= finde hyppigheder) af  observationssæt, både enkle/simple observationssæt og grupperede (intervaldelte) observationssæt
14.01.13 Excelhjælp/Tilføjet hjælp: Hvordan kan man bytte om på kolonner og rækker i Excel uden at skulle skrive alt ind i regnearket igen?
18.12.12 Disposition til den skriftlige prøve (under Diverse vejledninger) ændret så den er tilpasset den nye prøvebekendtgørelse gældende fra og med sommer-prøven 2013
17.12.12 Opgaver i Herons formel ændret og opdateret
05.12.12 Powerpointen “Grupperede observationssæt” ændret på flere punkter. Eksemplet, der gennemgås, er ændret og bl.a. udvidet med boksplot
05.12.12 Mindre ændring i Powerpointen “Enkle Observationssæt”
04.12.12 Disposition til den mundtlige prøve (under Diverse vejledninger) ændret så den er tilpasset den nye prøvebekendtgørelse gældende fra og med sommer-prøven 2013
03.12.12 Mindre fejl rettet i Opgaver: Lineære funktioner
19.11.12 Rettelse i tests i Regning og Geometri – endvidere tilføjet tests i Statistik
16.10.12 Fejl i facitlisten for Eksponentiel vækst rettet
01.10.12 Samtaleark (Lineære funktioner og Andensgradsfunktionen) tilføjet under Samtaleark i Lærermenuen
30.09.12 Nyt menupunkt, Samtaleark, tilføjet i afsnittet “For lærere”
28.09.12 Nye spørgsmål/svar tilføjet i afsnittet: “Hjælp til Excel”
25.09.12 Opgaver i Eksponentiel vækst omskrevet og nye opgaver tilføjet. Facitlisten tilrettet i overensstemmelse hermed
24.09.12 Spørgsmål om Excel: Hvordan beregner jeg vinklen, når jeg kender sinus til vinklen? (eller cosinus eller tangens til vinklen)? – besvaret
18.09.12 Powerpointen “Regning med odds” tilføjet. Powerpoint om sammenhængen mellem odds og sandsynligheder for udfald
12.09.12 Powerpointen “Forbrugsregning” omskrevet og udvidet med selvinstruerende eksempler på regning med afbetaling
27.08.12 “Diverse vejledninger” -> “Sådan vurderes de skriftlige besvarelser” omskrevet og opdateret til 2012-regler
24.08.12 Talrækker 4 ændret
30.05.12 Vejledende prøveforlæg til mundtlig prøve, Trafiksikkerhed, ændret
02.05.12 Skabelon til sidehoved for afleveringer og prøver (i Word) tilføjet under punktet “Diverse vejledninger”
01.05.12 Alle mundtlige prøveforlæg (i det lukkede lærerafsnit) er opdateret til 2012-tal. Dvs. at benzinpriser, valutakurser, statistiske værdier mm. er justeret til 2011-12 tal. Der er ligeledes ændringer i flere af opgaverne, og der er tilføjet en ny opgave: “Fra Ghana til ganen”. Der er nu i alt 21 prøvesæt, der frit kan anvendes af skoler/lærere, der har købt adgang til lærerafsnittet
28.04.12 Vejledende eksempler på mundtlige prøveforlæg opdateret med 2012-tal. Endvidere er der tilføjet Excel-filer med data fra opgaverne, således at fokus kan flyttes fra indtastning af data til analyse af data
16.04.12 Mindre ændringer i Trigonometri-opgaverne
14.03.12 Dagsberg.dk på Facebook – se her. Trykker du “Synes godt om”, vil du via Facebook automatisk blive holdt a’jour med opdateringer på denne hjemmeside
14.03.12 Opgaverne og tilhørende facitlister i “Sandsynlighedsregning” totalt omskrevet, hhv. tilføjet
12.03.12 Ændringer i Powerpointen “Andengradsfunktionen”, idet flere af udregningerne er præciseret (eller udpenslet, om man vil)
05.03.12 Skrivefejl i “Hjælp til Excel” -> “Hvordan laves et trappediagram” rettet
28.02.12 Små ændringer/præciseringer i opgaver i “Enkle observationssæt”. Facitlisten er ændret og uploadet i overensstemmelse hermed
30.01.12 Opgaver i “Diagrammer” revideret og omskrevet. Facitliste er ligeledes ændret i overensstemmelse hermed
20.01.12 Ny udgave af Matematikvejen tilføjet. Der er nu 50 sider i opgaven, og den skulle være noget sværere. Kommentarer og tilbagemeldinger fra personer, der er kommet gennem hele opgaven, modtages gerne. Facitlisten for Matematikvejen er endvidere tilføjet under det lukkede afsnit “For lærere”
16.01.12 Facitliste for talrækker tilføjet i afsnittet “For lærere”
11.12.11 Powerpointen “Sandsynlighedsregning” er helt omskrevet og afsnit om ujævne sandsynligheder er tilføjet
01.12.11 Powerpointen “Rumfang” ændret, idet afsnit om liter er tilføjet
01.12.11 Powerpointen “Areal og omkreds” ændret, idet der er tilføjet uddybende forklaringer
29.11.11 Nyt afsnit om nulpunktsformlen tilføjet i Powerpointen “Andengradsfunktionen”
27.11.11 Powerpointen “Valuta” helt omskrevet/revideret
02.11.11 Tilføjet Spørgsmål/svar i “Hjælp til Excel”
24.10.11 Nyt menupunkt i elevafsnittet: Hjælpe-trekanter; et redskab til forståelse af forskellige matematiske temaer
22.10.11 Opgaverne i “Konstruktion” revideret og omskrevet, og facitliste hertil tilføjet
12.10.11 Rettet mindre fejl i Powerpointen “Eksponentiel vækst”
01.10.11 Link til “Mathematics 4.0” tilføjet under Matematik-Links
29.09.11 Rettet en fejl i hver af facitlisterne “Rentesregning” og “Eksponentiel vækst”
26.09.11 Opgaverne i “Enkle Observationssæt” ændret og opdateret
22.09.11 Powerpoint om “Blandingsregning” tilføjet
20.09.11 Ændring af og rettelse af mindre fejl i powerpointen “Rentesregning”. Endvidere er der rettet 2 fejl i facitlisten for “Rentesregning”
19.09.11 Ændringer i menuen: For lærere|Notatark
01.09.11 Opgaver i “Annuitet” redigeret – dvs. totalt omskrevet, og facitliste hertil tilføjet
12.08.11 Ark til screening af elevernes viden om matematiske emner opdelt i 4: Regning, Statistik mm., Geometri og Funktioner
09.08.11 Ark til screening af elevernes viden inden for de matematiske emner tilføjet i afsnittet: “For lærere” | “Notatark mm.”
09.08.11 Ark ‘Mig og matematik’ til screening af eleverne holdninger til og muligheder i faget tilføjet i afsnittet: “For lærere” | “Notatark mm.”
08.08.11 Powerpoint om Annuitet vedr. afbetaling på lån samt opsparing tilføjet
01.08.11 Opgaverne og tilhørende facitlister i “Hastighed, tid og strækning” og “Diagrammer” omskrevet, hhv. tilføjet
26.07.11 Powerpointen “Eksponentiel vækst” skrevet om, således at fremgangsmåderne ved løsning af opgaver i emnet forklares
21.07.11 Mundtligt prøveforlæg, “Min hest”, tilføjet
04.07.11 Powerpointen “Enkle observationssæt” ændret, idet der er tilføjet et afsnit om boksplot
23.06.11 Hjælp til Excel opdateret med nye spørgsmål og svar
09.05.11 Link til
Graph‘s hjemmeside tilføjet under Matematik-Links
07.05.11 Prøveforlæggene opdateret til maj 2011-tal. Der er nu i alt 19 forskellige prøveforlæg. Vejledende prøveforlæg ligeledes opdateret
02.05.11 Forslag til prøveopgivelse i FS10 tilføjet i “For lærere”|”Notatark”

02.05.11 Samling af specielle formler i geometri tilføjet i menupunktet “For Elever”|”Diverse vejledninger”
28.04.11 Hjælpeark til andengradsfunktionen/parabelen tilføjet i menupunktet “For Elever”|”Diverse vejledninger”
27.04.11 Hjælpeark til trigonometri/trekantsberegning tilføjet i menupunktet “For Elever”|”Diverse vejledninger”
25.04.11 Powerpointen “Sandsynlighedsregning” tilføjet
25.04.11 På grund af tiltagende spam-angreb i kommentardelen, skal man nu være registreret bruger og logget ind for at skrive kommentarer
24.04.11 Opgaver i “Grafisk løsning” redigeret, og facitliste hertil tilføjet
19.04.11 “Ligninger” opdelt i “1 ligning med 1 ubekendt” samt “2 ligninger med 2 ubekendte”. Tilføjet facitliste til begge ovenstående
18.04.11 To notat-ark tilføjet i lærerdelen
05.04.11 Mindre ændringer i powerpointerne “Andengradsfunktionen” og “Trigonometri”
30.03.11 Mundtligt prøveforlæg, “Min hest”, tilføjet
29.03.11 Link til SMath hjemmeside tilføjet under Matematik-Links
29.03.11 Facitlister tilføjet for de emner, der er revideret (se under dato: 02.01.-29.03. herunder)
17.03.11 Siden opdateret til nyeste version af WordPress. Navigationsbjælke tilføjet
03.03.11 Mindre fejl rettet i powerpointen “Rumfang”
02.01.-29.03.11 Gennemgribende ændring af de skriftlige opgaver er i gang, således at opgaverne inden for hvert område opbygges mere progressivt. Endvidere er der tilføjet nemmere opgaver inden for de fleste af stofområderne – ligesom der er tilføjet opgaver om praktisk anvendelse af stofområderne. I den forbindelse er følgende afsnit pt. revideret og uploadet: Procentregning, Tilbagegående procent, Valutaregning, Forbrugsregning, Handelsregning, Forholdsregning, Blandingsregning, Rentesregning, Eksponentiel vækst, Diagrammer, Flytninger, Målestoksforhold, Herons formel, Areal og omkreds, Rumfang, Pythagoras, Trigonometri, Funktioner, Lineære funktioner, Hyperblen og Andengradsfunktionen
22.12.10 Tilføjelser i powerpointen “Forbrugsregning”
19.12.10 Tilføjelser i powerpointen “Rentesregning”
03.11.10 Flytning fra gammel server afsluttet. Gammel hjemmeside lukket
28.09.10 Flytning af materialet fra gammel server påbegyndt

Udgivet i Nyhed | Skriv en kommentar

Planlagte ændringer/tilføjelser

Herunder en oversigt over planlagte ændringer/tilføjelser
Følgende er planlagt og udgives i skoleåret 2014/15:

Powerpoints om
:
Kombinatorik (tilføjet 5.1.)
Obligationer
Regnearternes hierarki (tilføjet 11.8.)
Reduktion, simpel reduktion (tilføjet 14.8.)
Reduktion, sværere reduktion (tilføjet 24.8.)
Variable (tilføjet 8.9.)
… at opstille og tegne funktioner (tilføjet 15.9.)
Ligninger, simple ligninger (tilføjet 2.10.)
Metersystemet (tilføjet 26.11.)
Trekanternes linjer (tilføjet 30.11.)

Opgaver i:
Regnearternes hierarki (tilføjet 12.8.)
Reduktion (ændret og udvidet 25.8.) – Facitlisten tilføjet (3.9.)
Variable (ændret, udvidet, facitlisten tilføjet 8.9.)
1 ligning med 1 ubekendt (ændret, udvidet, facitlisten tilføjet 8.10.)
At opstille og tegne funktioner (tilføjet 10.9.) – Facitlisten tilføjet 22.9.
Obligationer
Metersystemet (tilføjet 26.11.) – Facitlisten tilføjet 1.12.
Trekanternes linjer inkl. facitlisten (tilføjet 4.12.)
Areal (omskrevet og udvidet, inkl. facitlisten tilføjet 25.12.)

Lærerdelen:
Facitliste: Enkle observationssæt (tilføjet 2.1.)
Facitliste: Grupperede observationssæt
Forståelsesark: Kombinatorik (tilføjet 11.1.)
Kreative opgaver: Regnearternes hierarki (tilføjet 27.8.)
Kreative opgaver: Simpel arealberegning (tilføjet 26.9.)
Opgaver i “Bestem antallet og find systemet” (tilføjet 27.9.)

Mundtlige prøveforlæg:
Gennemgang af alle prøveforlæg, således alle opgaverne opdeles i sider svarende til, at hver problemstilling får sin egen side. Dermed er det nemmere at tilpasse opgaverne til egne behov/elever. Problemstillingerne gøre samtidig (endnu) mere åbne og i overensstemmelse med forenklede fælles mål

De to eksempler på prøveforlæg er opdateret efter ovenstående plan (redigeret 18.12)
Eksisterende prøveforlæg opdateres efter ovenstående plan (udført pr. 25.4.)
Tilføjelse af en ekstra, ny opgave (bordtennis) (tilføjet pr. 17.4.)
Tilføjelse af et ekstra eksempel
Tilføjelse af oversigt over alle opgaverne med matematiske kompetencer og fagområder

Udgivet i Nyhed | Skriv en kommentar