Facitliste, Kreative opgaver

Samtaleark:
1. Lineære funktioner
2. Lineære funktioners forskrifter og støttepunkter
3. Andengradsfunktioner (parabler)
4. Længde/areal/rumfang – hvornår hvad?
5. Rumfigurer og deres rumfang

Kreative opgaver:
1. Find fejlene i ligningerne
2. Kreative opgaver i simpel arealberegning
3. Bestem antallet og find systemet
4. Forståelsesark, Kombinatorik
5. Flytninger i logoer – ingen facitliste; giver ingen mening
6. Kreative opgaver i trigonometri
7. Udfoldede overflader på et A4-papir
(Geogebra-filer: Terning, Cylinder1, Cylinder2, Pyramide1, Pyramide2, Kasse, Kegle, Tetraeder1, Tetraeder2)
8. Lav et spil – sandsynlighedregning – ingen facitliste; giver ingen mening
9. Værdien af π – ingen facitliste; giver ingen mening