Begynder- og introopgaver

Her finder du en række opgaver, hvor forskellige matematiske emner præsenteres på simpel vis. Opgaver, hvor træningen af de forskellige emner er i højsædet.
Opgaverne kan anvendes fra 6. klasse og kan i øvrigt bruges som et supplement til den almindelige undervisning, enten som decideret træning eller som ekstraopgaver.
Emnerne er:
1. Arealer
2. Brøker
3. Funktionsmaskiner
4. Procentcirkler
5. Procentregning
6. Sammenhænge
7. Sandsynlighed (intro)
8. Statistik (intro) – Skemaer til statistik – Spørgsmål til statistik
9. Tekstopgaver for begyndere