For lærere

Dette menupunkt er reserveret til lærerbrug, og adgang til lærerdelens materiale kræver adgangskode.
Adgangskode gældende for indeværende skoleår kan anskaffes ved at henvende sig til undertegnede på mailadressen dagsmat<@>gmail.com eller ved at bruge kontaktformularen i menuen til højre.
Materialet i lærerdelen må udprintes, hvorved det kan bruges i undervisningen i papirform, hvis man skulle ønske dette.
Evt. downloadet materiale skal slettes ved ophør af abonnement på dagsberg.dk, ligesom udprintet materiale skal destrueres.