Hjælpetrekanter

Her er der hjælp at hente, hvis du har problemer med at gennemskue, hvordan forskellige matematiske problemer skal gribes an.
Der kan her hentes 3 temaer af trekanter. I hvert tema kan man hente et elevark i A4-størrelse med de 4 trekanter i temaet. Dette ark kan udskrives som  hjælpeark.
I øvrigt er der i hvert tema 4 trekanter, hver i A4. Disse kan udskrives og hænges op i klassen – evt. i en lamineret udgave.

Hjælp med regneudtryk
Elevark
Priser på baggrund af antal og stykpris
Priser på baggrund af mængde og enhedspris
Valuta
Rente

 

Hjælp med geometri/hastighed
Elevark
Målestoksforhold
Rumfang, grundfladeareal og højde
Vejlængde i meter, hastighed og tid i sekunder
Vejlængde i km, hastighed og tid i timer

 

Hjælp med massefylde
Elevark
Vægten i ton, massefylde og rumfang i m3
Vægten i kg, massefylde og rumfang i dm3
Vægten i gram, massefylde og rumfang i cm3
Vægten i mg, massefylde og rumfang i mm3