Notatark og ark til screening

Ark til screening i Word-format, således at de kan tilpasses individuelle behov

Screeningsark dækkende de 4 hovedområder: Regning, Statistik mm., Geometri og Funktioner. Arkene kan afdække elevernes viden inden for hvert af de 4 nævnte områder og kan f.eks. bruges før og efter et forløb, så man som lærer kan se, hvordan (om) eleverne rykker sig i undervisningen.

Ark: “Mig og matematik“. Til anskueliggørelse af elevernes holdninger og indstillinger til matematik. Tænkt til brug i 10. klasse og efterskoler, der modtager nye elever hvert år

Ark og ideer, alle i Word-format, således at de kan tilpasses individuelle behov.

Notatark til skriftlige afleveringer – Udfyldt ark vedlægges ved tilbagelevering af opgaven. Sæt ring rundt om det rigtige udsagn i den specifikke del nederst på arket.

Notatark til mundtlig prøve; fokus på kompetencer – Ét ark pr. elev.
Notatark til mundtlig prøve; fokus på fagområder – Ét ark pr. elev.
Notatark til mundtlig prøve; fokus på enkelthed – Ét ark pr. elev.