Om administrator

Denne side er lavet af Henrik Dagsberg, matematiklærer og IT-vejleder ved Sdr. Vang Skole i Kolding. Endvidere er jeg statslig beskikket censor – mundtlig og skriftlig – i matematik.
Jeg har gennem mere end 30 år som underviser i folkeskolen udviklet mit eget undervisningsmateriale bestående af noter i PowerPoints, skriftlige og mundtlige opgaver, diverse vejledninger for lærere og elever samt opgaver af mere kreativ karakter.
Jeg bruger temmelig megen tid på at ajourføre og videreudvikle materialet med nye typer af opgaver, ligesom jeg holder kurser i at bruge hjemmesiden og få det bedste ud af de arbejdsområder, som siden omhandler. Jeg har således stor erfaring i at undervise i og med it-værktøjer i matematikundervisningen og har endvidere en master i Web 2.0 og IT-værktøjer fra Aalborg Universitet.
I skoleåret 2014-15 har jeg ligeledes deltaget i projekt MatLab, et tiltag, hvor vi 4 personer – 2 lærere og 2 gymnasielærere – arbejder med at forventningsafstemme overgangen i faget matematik fra folkeskolen til gymnasiet, således at eleverne ikke “knækker halsen” på faget.
Jeg har endvidere i 2014-15 – i samarbejde med Ralf Dohn, Østerbyskolen, Vejen – udviklet undervisningsmaterialer i LEGOs undervisningsprodukter for Kolding Kommune.

Jeg har – ved siden af mit virke som folkeskolelærer – udviklet materialer inden for multimedieområdet og holdt en række kurser for undervisere i dette materiale, både på pædagogiske centre og ude på skolerne.