Om administrator

Denne side er lavet af Henrik Dagsberg, matematiklærer og IT-vejleder ved Sdr. Vang Skole i Kolding. Endvidere er jeg statslig beskikket censor – mundtlig og skriftlig – i matematik.
Jeg har gennem mere end 30 år som underviser i folkeskolen udviklet mit eget undervisningsmateriale bestående af noter i PowerPoints, skriftlige og mundtlige opgaver, diverse vejledninger for lærere og elever samt opgaver af mere kreativ karakter. Jeg bruger temmelig megen tid på at ajourføre materialet, ligesom jeg holder kurser i at bruge hjemmesiden og få det bedste ud af de arbejdsområder, som siden omhandler. Jeg har således stor erfaring i at undervise i og med it-værktøjer i matematikundervisningen og har endvidere en master i Web 2.0 og IT-værktøjer fra Aalborg Universitet.
I skoleåret 2014-15 har jeg ligeledes deltaget i projekt MatLab, et tiltag, hvor vi 4 personer – 2 lærere og 2 gymnasielærere – arbejder med at forventningsafstemme overgangen i faget matematik fra folkeskolen til gymnasiet, således at eleverne ikke “knækker halsen” på faget.
Jeg har endvidere i 2014-15 – i samarbejde med Ralf Dohn, Vamdrup Skole – udviklet undervisningsmaterialer i LEGOs undervisningsprodukter for Kolding Kommune.

Jeg har – ved siden af mit virke som folkeskolelærer – udviklet materialer inden for multimedieområdet og holdt en række kurser for undervisere i dette materiale, både på pædagogiske centre og ude på skolerne.